Izabela Solarczyk-Mańczyńska
+48 600 973 207
akonto.gorzow@wp.pl

Usługi   Biuro Rachunkowe AKONTO posiada szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności. Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy. W zakres naszych kompetencji wchodzą m.in.:

W ramach usług księgowych oferujemy między innymi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencji przychodów;
 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT;
 • zakładanie i aktualizowanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz dla celów statystycznych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;


W ramach obsługi płacowo-kadrowej mieszczą się między innymi:

 • sporządzanie list płac oraz prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób
 • fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę;
 • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40);
 • zakładanie akt osobowych;
 • prowadzenie kart przychodów pracowników.


W ramach usługi rozliczeń z ZUS proponujemy między innymi:

 • zgłaszanie przedsiębiorców oraz pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • sporządzanie deklaracji i raportów.


W ramach dodatkowych usług oferujemy między innymi:

 • weryfikację ksiąg i wyprowadzanie zaległości;
 • sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego;
 • pomoc w uruchomieniu lub likwidacji działalności gospodarczej;

   Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółową ofertą usług Biura Rachunkowego Akonto, prosimy o przejście do działu kontakt i skontaktowanie się z Nami telefonicznie lub mailowo.

stat4u